Stadswandeling Lochem

Welkom en geniet van Lochem

stadswandeling van 1,8 kilometer start en eindigt bij Daily-in, Molenstraat 12 te Lochem.

De "kleine landstad" Lochem, kreeg in 1233 haar stadrechten. De grachten, de kerk en het stratenplan dateren uit de Middeleeuwen. Een kleine stadswandeling is de moeite waard en zeker bij avond is hier en daar in het centrum een klein beetje van de middeleeuwse sfeer te proeven.

Download hier een (printbare) pdf van stadswandeling_Lochem

Deze stadswandeling van 1,8 kilometer start en eindigt bij Daily-in, Molenstraat 12 te Lochem.

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-11 - Start Daily-in, Molenstraat 12:  vanaf Daily-in aan je rechterzijde loop je rechtdoor naar het begin van de Molenstraat.

Historie aan de Molenstraat

De Molenstraat in Lochem rond 1915. Start en eindpunt van de stadswandeling Lochem van Daily-inDe Molenstraat 16 in Lochem is een historische stadsboerderij, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inDe Molenstraat voert in de Middeleeuwen naar de watermolens aan de Berkel. In de loop van de achttiende en negentiende eeuw wordt dit een winkelstraat en dat is het nog steeds.

In deze straat bevinden zich diverse winkelpuien uit 1900-1915 in Jugendstil en Art Deco, bijvoorbeeld de nummers 3, 14 en 24. Het pand op nummer 16 maakt deel uit van een stadsboerderij. Het linkerdeel bezit een laat negentiende-eeuwse winkelpui. Onder de houten panelen bevindt zich een antieke automatiek.

Molenstraat 13 in Lochem met jugendstil gevel, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inDe Molenstraat is één van de historische hoofdstructuren in de middeleeuwse kern van Lochem. De straat maakt deel uit van het stelsel doorgaande landwegen, op de kruising waarvan in de vroege middeleeuwen de nederzetting Lochem moet zijn ontstaan.

Bij de kruising van de doorgaande handelsroutes werd al rond 900 een houten kerkje gebouwd. De 14de eeuw bracht veel voorspoed. Niet alleen kreeg Lochem marktrechten, een teken van de groeiende economische betekenis, in 1330 werd de naar het westen toe sterk uitgebreide stad ommuurd. In dezelfde eeuw werd de oude Gudulakerk uitgebouwd tot een opvallende gotische kruisbasiliek.

Molenstraat rond 1980. Deze oude panden zijn inmiddels vervangen. Onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inAan het einde van de 13de eeuw werd aan de Berkel een watermolencomplex gebouwd. Om deze vanuit het hart van Lochem gemakkelijk te kunnen bereiken werd de Molenstraat aangelegd, die al gauw de functie van doorgaande structuur overnam van het Hoogestraatje. In de vorm en richting van de percelen in dit deel van de Lochemse binnenstad was deze ontwikkeling tot ver in de 20ste eeuw nog afleesbaar.

Meer informatie over de Molenstraat Lochem: http://www.daily-in.nl/molenstraat/

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-22 - Aan het eind van de Molenstraat houd je rechts aan en kijk je over de Oosterbleek.

Kunstwerk: Berendine – Maïte Duval (brons)

Berendine van Lochem aan de Oosterbleek, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-in

Door het figuratieve karakter van het werk van Maïte Duval is herkenbaarheid vanzelfsprekend. Centraal thema in haar werk is de vrouw. Berendine, de dochter van Maïte Duval, was het model voor verschillende werken, onder andere voor dit werk.

Maïté Duval werd geboren in Renazé . Ze volgde geen opleiding in de beeldende kunst en is op dat gebied dus autodidact. Zij verhuisde in 1968 naar Nederland, waar zij in 1974 haar carrière als beeldhouwster aanving. Duval stelde haar werk tentoon tijdens , onder andere Den Haag Sculptuur 2003 in Den Haag en Auxiliatrixpark 2005 in Venlo.

Aangekocht door de gemeente Lochem, met behulp van de Provinciale Stimuleringsregeling Beeldende Kunsten in 1987. Geplaatst aan de Oosterbleek in Lochem, hier werd vroeger het wasgoed gedroogd en gebleekt.

Historische borden in Lochem, vertellen het verhaal van vroeger en nu, onderdeel van de stadswandeling van Daily-inIn Lochem zijn diverse historische borden geplaatst, die het verhaal van vroeger vertellen en nu, ook bij dit kunstwerk 'Berendine'.

 Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-33 - Je loopt verder over de Oosterbleek.

 

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-44 - Je gaat rechtsaf (bij/op de houten brug) het Hoogestraatje in.

Historici vermoede dat hier ergens aan de rechterhand het hof van Lochem (meer info) moet hebben gelegen, maar geschreven bewijzen zijn er niet voor.

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-55 - Je slaat linksaf de Gudulastraat in. Ook hier overal nieuwbouw met één fraai oud pand.

 

 Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-66 - Op het kruispunt ga je weer linksaf, de Tuinstraat in.

 Tuinstraat

Deze straat is betrekkelijk jong (1891), desalniettemin is dit stadsgedeelte het oudste van Lochem, want er zijn hier potscherven uit de late IJzertijd (700 voor - 500 na Christus) gevonden. De naam Tuinstraat duidt op de aanwezigheid van tuinen. Vroeger stond hier een gebouw met een stuk tuin van circa 29 are.

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-77 - Aan het einde van de Tuinstraat ga je rechtsaf de Oosterwal op.

Oosterwal

Onder de walbomen door zie je links beneden de Graaf Ottoweg. Voor 1932 was dit een gracht. Ter hoogte van de Dr. Rivestraat, waar eerder de looiers wonen, kun je goed de hoogteverschillen zien tussen de stad en het platteland. Stedelingen zijn letterlijk verheven boven de plattelanders. Waar nu de Schouwburg staat, stonden vroeger dennenbomen.

Kanon aan de Oosterwal

Kanon Lochem, onderdeel van de standwandeling LochemHet kanon, dat naar alle waarschijnlijkheid dateert uit de periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), werd in de 19de eeuw bij baggerwerkzaamheden in de Lochemse vestinggrachten boven water gehaald.

Aanvankelijk kreeg het de bestemming van schamppaal, totdat Burgemeester en Wethouders van Lochem er in 1894 door de directeur van het Nederlands Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam op werden gewezen, dat zij een wel heel bijzonder historisch stuk in bezit hadden. Het kanon werd gerehabiliteerd en kreeg een plaatsje op de wal.

Het oude kanon aan de Oosterwal rond 1962, onderdeel van de standwandeling Lochem van Daily-in

Via het Departement van Oorlog kon men in 1910 een zogenaamd houten rolpaard bemachtigen, dat afkomstig was uit het magazijn van de artillerie te Dordrecht. Op dit rolpaard of affuit is het kanon zo opgesteld, alsof het ieder moment in actie kan komen om Lochems veste te verdedigen.

Het kanon op de Oosterwal rond 1962. Ernaast één van de vrachtwagens van Hendrik Polsvoort, die hier altijd geparkeerd werden omdat hier destijds ook de garage was gevestigd.

Schuin tegenover het kanon bevindt zich de Herensociëteit 'De Eendracht' met zijn neo-classicistische gevel met pilasters.Schuin tegenover het kanon bevindt zich de Herensociëteit 'De Eendracht' met zijn neo-classicistische gevel met pilasters.

 

De hooiplukker redde Lochem van de Spaanse bezetting

De hooiplukker is de bekendse inwoner van Lochem, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inTijdens de 80-jarige oorlog, in 1590, probeerden de Spanjaarden Lochem door een krijgslist in te nemen. Op een mooie zomermorgen kwamen buiten de Smeepoort van de kant van Zutphen drie hooiwagens aan. Bij de poort gekomen (Smeestraat) bevonden zich enkele jongens, waaronder de zoon van de poortwachter, "Poorters Jan". De eerste wagen komt ongemoeid door de Smeepoort, toen nog Bergpoort geheten. Jan, de zoon van de poorter, wil voor eigen gebruik wat hooi van de wagen plukken. die gewoontegetrouw flinke plukken hooi uit de wagens begon te trekken, om de konijntjes die ze bezaten, er mee te voederen. Dat was toegestaan zolang de hooiwagens nog niet in de stad waren.

Onze Poorters Jan, een pienter knaapje, voelde iets hards onder het hooi. Plotseling kreeg hij argwaan en begon te gillen: "Verraad, de Spanjaard is in de Stad !" De onder het hooi verborgen soldaten sprongen tevoorschijn. Sergeant Ballochi werd gealarmeerd en met behulp van andere gewapende burgers wisten de Lochemers na hevig gevecht de aanvallers terug te slaan en op de vlucht te drijven. Alle achttien wachters lieten het leven, niettemin werden de Spanjaarden Lochem uitgejaagd.

De hooiplukker met historischbord, werd in 2016 in het zonnetje gezet, onderdeel van de Stadswandeling LochemFrançois Ballochi en 'Poorters Jan' waren de helden van Lochem, en werden veel later in een straatnaam geëerd. Ballochi sneuvelde in 1596 of kort daarna bij de Cloese. Over de verdere lotgevallen van portierszoon Jan is niets bekend.

Bij deze bekendste inwoner van Lochem is in 2016 een historisch bord geplaatst. Hier lees je het verhaal van vroeger.

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-8

8 - Bij het beeld ‘De hooiplukker’, sla je rechtsaf de Smeestraat in.

Smeestraat verwijst naar de vroegere aanwezigheid van smeden

Kledingmagazijn Hagens aan de Smeestraat in Lochem rond 1915-1920. Het bekende pand heeft daarna vele bestemmingen gehad. Tegenwoordig zit hier de HEMA. Onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inSmeesstraat 1 in Lochem, het pand staat er nog steeds, maar is vaak veranderd. Onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inDe Smeestraat maakt deel uit van de van oorsprong middeleeuwse binnenstad van Lochem en is van oudsher één van de hoofdstraten binnen de voormalige vesting. In het verleden sloot ze aan op de Smee- of Bergpoort, één van de stadspoorten, die in de loop van de 18de eeuw werden gesloopt.

De smeestraat 4 in Lochem, rond 1980. Onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inIn het verleden was de Smeestraat een straat van kleine ambachtslieden en winkeliers. Hun huizen hadden een gecombineerde functie: er werd gewoond en gewerkt en veel panden hadden ook een kleine stal voor een paar stuks vee. De naam van de Smeestraat verwijst naar de vroegere aanwezigheid van smeden in dit deel van Lochem. Zij woonden hier, gescheiden van de andere inwoners, bij elkaar vanwege het potentiële brandgevaar.

Veel meer dan de straatpatronen is er niet uit de Middeleeuwen overgebleven. De namen van de straten geven enige herinnering aan de activiteiten die worden uitgevoerd. Bierstraat en Brouwhuissteeg herinneren aan bierbrouwerijen die vanaf 1366, bij gratie van het door hertog Eduard verleende recht, bier mogen brouwen. Vildersteeg en Louwkeshoek (nu Dr. Rivestraat) herinneren aan leerlooierijen.

Gaandeweg de 19de eeuw werd de winkelfunctie steeds belangrijker. Verschillende panden kregen nieuwe gevels met winkelpuien en ook enkele geheel nieuwe winkelpanden werden gerealiseerd.

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-99 - Je loopt de Smeestraat door, die overgaat in de Bierstraat.

Bierstraat

Je blijft in de Bierstraat, die in de Middeleeuwen Vriesentstrate heet, en gaat de bocht om. In deze buurt woonden voorheen de notabelen. De puien zien er nieuw uit, maar de panden zijn zeer oud. Na de (ABNAMO)pinautomaat staat op 't Ei nummer 1 een negentiende-eeuws herenhuis, dat in zijn kern oudere onderdelen bevat. Sommige binnenmuren, delen van de kap en de kelder dateren waarschijnlijk nog uit de zeventiende eeuw. Waar de naam 't Ei vandaan komt, is onbekend, maar mogelijk is afgeleid van een eiland, dat is ontstaan door de omgrachting van de Hof. Vroeger was op 't Ei het gildehuis van de kleermakers gevestigd.

Beeld van Liudger en Bernlef bij de Sint Gudulakerk in Lochem, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inIn de nis van de st. Gudulakerk staat het beeld van Liudger of Ludger (meer info), die de Lochemers bekeerd heeft.

Aan de rechterzijde van de (grote) st. Gudulakerk Lochem, tamelijk onderaan in de steunbeer, bevindt zich de zogenaamde peststeen. De Lochemers meenden dat het schraapsel van deze steen als medicijn diende tegen de pest. Zo te zien is er flink gebruik van gemaakt.

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-1010 - Je loopt nu verder over de Kleine Markt

Kleine Markt – veel functies in Lochem

De kleine markt / bierstraat, naast de Gudulakerk in Lochem was vroeger een kerkhof, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inZoals gebruikelijk werd het gebied naast de kerk vroeger gebruikt als begraafplaats. Zo ook 'de kleine markt' in Lochem.

Tot 1830 werden gedurende zeven eeuwen lang mensen begraven naast de St. Gudulakerk in Lochem. Daarna heeft het veel functies gehad: veemarkt, parkeerplaats, evenemententerrein, horecaterrassen.

Tegenwoordig worden op deze kleine markt allerlei activiteiten en evenementen georganiseerd: Keidagen, Nacht van Lochem, Blues rond de kerk, Living Lochem, intocht Sinterklaas, Winterse Dag, enz.

Op de hoek Bierstraat/Kleine Markt staat in 1518 een grote hofstede of stadsboerderij, die reikt van de Kerksteeg tot aan de Bierstraat. Hier woont een heer Geryt mr. Dirixss, priester en vicaris van Sint-Anthonys te Lochem. Deze Dirixss zal een notabele zijn geweest, want artsen en schrijvers krijgen in de Middeleeuwen vaak de titel meester of magister. In 1562 wordt nogmaals een Gerryt mr. Dirxsgenoemd, die waarschijnlijk familie is en nog steeds de hofstede bezit. Hij is stadssecretaris en derhalve ook een notabele; zo blijven lucratieve ambten wel vaker in één familie hangen.

Vakwerk aan het rijksmoment Bierstraat 10 te Lochem, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inAan de Kleine Markt, Bierstraat 10 vinden we het oudste huis van Lochem. Deze typische stadsboerderij stamt uit 1621. Om de hoek in de Kerksteeg is het fraaie vakwerk te zien. Aan de andere kant is ook dergelijk metselwerk. De voorgevel is ertegenaan geplakt en de raamindeling op de tweede verdieping doet vermoeden dat dit in de achttiende eeuw is gebeurd. De winkelpui is van nog latere datum en zal rond 1900 zijn vervaardigd.

Vakwerk in Bierstraat 10 in Lochem, monument. Onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inNaast dit gebouw, aan het begin van de Kerksteeg, ligt in 1428 waarschijnlijk een rooster, want dit wordt in archieven genoemd bij het schenken van achttien tijnsgrooten aan de pastoor en priesters door Ghese, weduwe van Gerd Maes, om jaarlijks twee herdenkingsdiensten te houden. Waarschijnlijk ligt dat rooster hier om varkens en honden te beletten de lijken op het kerkhof op te graven.

Raadhuis met trapgevel in Lochem, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inAan de Kleine Markt vind je nog twee oude panden. Hotel Meenderink is in de late negentiende eeuw in zijn huidige vorm ontstaan na het toevoegen van een tweede verdieping met kap aan een laag achtytiende-eeuws gebouw. Daarnaast vind je het raadhuis met een trapgevel dat uit 1638 stamt.

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-1111 - Je verlaat de Kleine Markt via de Kerksteeg, naast het rijksmonument Bierstraat 10.

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-1212 - Aan het eind van de Kerksteeg ga je rechtsaf de Achterstraat in.

 Achterstraat

Aan de Achterstraat vind je nog een oud gebouw uit 1878 op nummer 11 in eclectische stijl. Verder is hier overal stemmige nieuwbouw gepleegd die authentiek aandoet, maar Lochem is in geen enkele voorgaande eeuw zo dicht bebouwd geweest. Aan deze straat liggen in de Middeleeuwen de tuinen van de panden aan de markt.

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-1313 - Aan het eind van de Achterstraat sla je linksaf de Blauwe Torenstraat in.

3 heksen in de Blauwe Torenstraat

Blauwetorenstraat Lochem rond 1900, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inHier staat aan het eind van de straat in de Middeleeuwen ‘de Blauwe Toren’, in 1330 gebouwd en in 1881 afgebroken. In 1491 worden hier drie heksen opgesloten en gemarteld.

In 1472 wordt de dienstbode van de pastoor te Almen, genaamd Aliden des papen maghet, wegens hekserij levend verbrand. Ze is de eerste heks in ons gebied van wie bekend is dat ze met de brandstapel kennis maakte. In de gevangenis in Zutphen weigert ze haar omgang met de duivel te bekennen.

Later, in 1491 blijkt het in Lochem juist een probleem om drie vrouwen als heks te veroordelen zonder dat ze zelf bekend hebben. Ze zijn al opgesloten in de Blauwe Toren. De drossaard van Zutphen stuurt een scherprechter, maar zijn martelingen leveren geen bekentenis op. Het gekerm is ver buiten de Blauwe Toren te horen, maar de vrouwen ontkennen enig verbond met de duivel. Burgemeester en schepenen van Zutphen kunnen niet tot een conclusie komen en leggen hun dilemma voor aan het stadsbestuur van Keulen. De brief waarmee ze dat deden is bekend, het antwoord helaas niet.

Meer informatie over de Blauwe Torenstraat: http://www.daily-in.nl/blauwe-torenstraat/

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-1414 - Na de brug sla je direct rechts af en wandelt richting het ‘Pesthuisje’, met aan je rechterzijde de gracht.

Westerbleek

De grachten die nog zichtbaar zijn, maken deel uit van de binnenste grachtengordel. In 1932 worden enkele binnengrachten gedempt om plaats te maken voor wegen. De buitenste grachtengordel werd in de negentiende eeuw gedempt en de grond verkaveld en verkocht.

Synagoge aan de Westerwal

De Westerwal met de synagoge in 1984, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inAan de Westerwal van Lochem staat de voormalige synagoge. De ingang, het vrouwenbalkon en het plaatijzeren plafond zijn bezienswaardig, maar alleen te zien als er exposities zijn. Er zijn slechts drie van dergelijke plafonds in Nederland bekend; Haarlem, Franeker en Lochem.

Na de oorlog was de Lochemse Joodse gemeente vrijwel verdwenen. Van de 118 weggevoerde Lochemse joden hebben er slechts 18 de gruweldaden overleefd.

Gebedsruimte in de historische synagoge van Lochem, onderdeel stadswandeling Lochem van Daily-inHet gebouw is alleen open voor publiek tijdens exposities en bijeenkomsten rond “thema’s zoals discriminatie, vreemdelingenhaat, nationalisme, fascisme, racisme alsmede de Joodse geschiedenis in het algemeen”. In de zomermaanden organiseert de Stichting Streekmuseum Lochem er tentoonstellingen over Lochems verleden. Actuele activiteiten/info over Synagoge Lochem

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-1515 - Je loopt door en komt bij een oud vakwerkhuisje uit de zeventiende eeuw.

Het Pesthuisje is waarschijnlijk een bleekhuisje of looiershuisje

Het oude bleekhuisje in Lochem, of pesthuisje, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-in

Het zogenaamde 'Pesthuisje' is een oud vakwerkhuisje uit de zeventiende eeuw. Lochemers noemen dit het 'pesthuisje', maar hoogstwaarschijnlijk is dit eerder een blekershuisje of looiershuisje. Het oorspronkelijke pesthuis is na de Tweede Wereldoorlog afgebroken. In 1992 is het geheel gerestaureerd en tegenwoordig houdt de Historische Vereniging Lochem-Laren er kleine exposities. De aangrenzende kruidentuin is het hele jaar te bewonderen.

 

Het pesthuisje in Lochem, onderdeel van de stadwandeling Lochem van Daily-in

Het bleekhuisje op de Westerbleek kreeg in de volksmond onterecht de naam 'pesthuisje'. Het geeft waarschijnlijk een goed beeld van het soort huisjes waarin men vroeger pestlijders kon afzonderen.

Een blik naar de overzijde van de gracht geeft een mooi uitzicht over enkele grachtenpanden aan de Westerwal. Het is opvallend hoe scheef een enkel huis is gebouwd. De nummers 13, 17 en 18 hebben nog een ouderwets Gelders gevelteken op het huis.

Meer informatie over het Pesthuisje op: http://www.daily-in.nl/pesthuisje/

 Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-1616 - Je wandelt over het kleine sluisje en houdt rechts aan. Houd de gracht aan de rechterzijde.

 Hier kun je goed zien dat de overkant van de gracht hoger is gelegen; dit is een overblijfsel van de oude verdedigingswal.

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-1717 - Aan het einde van de gracht (bij de ‘waterspuwende kikker’), sla je rechtsaf richting Walderstraat.

Gemeentelijke monumenten in de Walderstraat

De stadspoorten van Lochem waren een verdedigingswerk, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-in

Walderstraat 17 in Lochem met jugendstil pui, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inIn de Middeleeuwen staat aan het begin van de Walderstraat de Walderpoort met ophaalbrug aan de weg naar Deventer.

De Walderstraat is van oudsher een winkelstaat. Helaas is een groot gedeelte van de oude bebouwing aan de linkerzijde vervangen voor snelle nieuwbouw.

Walderstraat 25 rond 1980, dit is een gemeentemonument in Lochem, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-in

De panden aan de rechterzijde zijn nog bijna geheel in oude stijl. In de straat vindt je meerdere gemeentelijke monumenten.

Nummer 17 is een Jugendstilgevel, waarvan je er in Lochem veel vindt, met in het glas-in-lood een koeiekop. Hier was vroeger een slagerij.

De mooie gerestaureerde winkelpui van Walderstraat 10, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-in Walderstraat 10 rond 1980, de winkelpui is mooi gerestaureerd, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-in

Op nummer 25 staat een pand met een afgeknotte topgevel, een geveltype dat vroeger in Lochem veel voorkomt. De winkelpui van Walderstraat 10 is mooi gerestaureerd. In een brandgang naast Walderstraat 1 is nog vakwerkbouw te zien.

1Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-199 - Je loopt door de Walderstraat weer richting het oude centrum van Lochem. Als je de Walderstraat uitloopt, kom je op de Grote Markt, hier loop je rechtdoor richting kerk.

De Markt: kern van het historische Lochem

De grote markt in Lochem herken je meteen aan de keitjes. Hoewel het ongemakkelijk loopt, benadrukt het de historische kern van Lochem. Op deze markt vind je de wekelijkse markt op woensdagochtend.De grote markt in Lochem herken je meteen aan de keitjes. Hoewel het ongemakkelijk loopt, benadrukt het de historische kern van Lochem. Op deze markt vind je de wekelijkse markt op woensdagochtend. Ook worden hier jaarlijks tijdens de dagen rond Hemelvaart "de Keidagen" geviert. Aan de markt bevinden zich een aantal kenmerkende gebouwen.

Het voormalige postkantoor herken je aan de fraai geglazuurde brievenbussen, onderdeel van de stadwandeling Lochem van Daily-in

Het voormalige postkantoor herken je aan de fraai geglazuurde brievenbussen. Dit voormalige Post- en Telegraafkantoor werd op 1914 ontworpen door Rijksbouwmeester C.H. Peters. Veel originele details in het pand zijn bewaard gebleven.

Het voormalige postkantoor herken je aan de fraai geglazuurde brievenbussen. Dit voormalige Post- en Telegraafkantoor werd op 1914 ontworpen door Rijksbouwmeester C.H. Peters. Veel originele details in het pand zijn bewaard gebleven. Op de begane grond wordt een commerciële ruimte gerealiseerd.

Boekhandel Lovink aan de Markt in Lochem, een schat aan historie, zowel aan de binnen- als buitenkant. Onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inNiet weg te denken uit Lochem is Boekhandel Lovink. Sinds 1846 lees je op de gevel van het op de monumentenlijst staande pand aan de Markt. Een oude(rwetse) boekhandel dus, met voor een kleine plaats als Lochem een soms overstelpende hoeveelheid boeken. Hoewel ze niet altijd op alfabet staan, weerspiegelen ze een breed assortiment. Veel literatuur, poëzie en kunst.
Kortom, een boekhandel waar je heerlijk kunt snuffelen en soms niet-alledaagse titels zal vinden. Een beetje rommelig, dat wel, maar daardoor ook heel spannend: Ongeregeld organiseren zij speciale activiteiten: een boekenweekborrel, poëzieavonden en bijeenkomsten met literatuur en muziek. Een schat aan informatie en historie, zowel aan de binnenkant als ook aan de buitenkant.

Aan de overkant van het oude Stadhuis vind je het Klepperhuuske, deze foto dateert van 1980. Onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inAan de overkant van het oude Stadhuis vind je het Klepperhuuske. Voorheen was hier de VVV gevestigd. In voorgaande eeuwen werden hier landlopers en dronkaards opgesloten. Beste cellen waren het niet, want de volgende dag waren de meeste arrestanten al verdwenen. Als ze tenminste hun roes hadden uitgeslapen.

Het oude Stadhuis van Lochem

Het zeventiende-eeuwse stadhuis behoort naast de Grote of St. Gudulakerk zonder meer tot de belangrijkste historische gebouwen in de stad Lochem. Rijksmonument, datering: ca. 1634-1640; ontwerper: E. Hellenraet.

Niet te missen aan de Markt in Lochem is het oude stadhuis(meer info). Het zeventiende-eeuwse stadhuis behoort naast de Grote of St. Gudulakerk zonder meer tot de belangrijkste historische gebouwen in de stad Lochem. Dat deze historische betekenis al in een vroeg stadium werd onderkend bewijst de ingrijpende restauratie die het gebouw in 1898 onderging.

De prachtige deur van het oude stadhuis Lochem, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inHet was burgemeester T. Haitsma Mulier die omstreeks 1894 het initiatief nam om bij de Maatschappij tot Bevordering van Bouwkunst advies in te winnen inzake restauratie van het zeventiende-eeuwse gebouw, dat in de loop van de negentiende eeuw in zorgwekkende toestand was komen te verkeren. Zoals veelal gebruikelijk in deze periode koos men - met uitzondering van de in 1741 vernieuwde oostelijke gevel - voor een verregaande reconstructie van de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse situatie. Het in de loop der jaren door verschillende verbouwingen en achterstallig onderhoud nogal verminkte gebouw bood hiervoor tal van goede aanknopingspunten, zodat de keuze voor een dergelijke reconstructie niet verwonderlijk is.

Meer informatie over het stadhuis van Lochem: http://www.daily-in.nl/stadhuis/

 

De grote of Sint Gudulakerk

De Grote of Sint-Gudulakerk (meer info)Het prachtige interieur van de grote Gudulakerk is vrij te bezichtigen, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-in De Grote of Sint-Gudulakerk (meer info)is het middelpunt van het pittoreske Lochem.is het middelpunt van het pittoreske Lochem. Deze Hervormde kerk is een protestantse kerk. Op de plek waar de huidige kerk staat, staat vanaf het jaar 950 een kerk. Eerst een houten kerk met een toren van circa 12 meter hoog. Vervolgens is rond het jaar 1000 het houten kerkje vervangen door een stenen kerk. Hier zijn enkele middeleeuwse muurschilderingen te zien.

Meer informatie over de Gudulakerk op: http://www.daily-in.nl/gudulakerk/

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-2121 - Je loopt links langs de Gudulakerk, kerk aan je rechterzijde.

Rijksmonument: Gietijzeren gaslantaarn met 5 armen (1862)

De vijfarming gaslantaarn op de Markt In Lochem, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inDetail van de monumentale lantaarn op de Markt in Lochem, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-in

De in eclectische stijl uitgevoerde lantaarnpaal is afkomstig van de ijzergieterij J.C. Nering Bögel en Co. te Deventer. Het ontwerp dateert uit 1862, maar de lantaarn in Lochem is door de gemeente aangekocht in 1887. De lantaarnpaal staat op de oorspronkelijke plaats ten noorden van de Nederlands Hervormde Kerk op de Markt in Lochem.

Meerinformatie over op: http://www.daily-in.nl/lantaarn

Loopaanwijzing_stadswandeling_Lochem-2222 - Je loopt richting achterzijde van de kerk en slaat links af, de Molenstraat in.

Weer terug in de Molenstraat

Direct aan rechterzijde, Molenstraat 12, bevindt zicht Daily-in. Je bent weer op je startpunt terug. Tijd voor koffie en iets lekkers.