Leveringsvoorwaarden Daily-in

 • Alle (catering)activiteiten, bestellingen of leveringen worden in principe verzorgd tijdens openingstijden van Daily-in;
 • Zakelijke bestellingen graag twee uur van te voren bestellen;
 • Vanaf 10 broodjes/personen één werkdag van te voren bestellen;
 • Bevestiging van levering en/of overeenkomst worden door ons niet eerder dan 2 weken voorafgaand aan de levering gegarandeerd (i.v.m. openingstijden en planning);
 • Kleine afwijkingen in het beschreven assortiment zijn mogelijk in verband met voorraad en seizoenartikelen;
 • Op aanvraag is het mogelijk om servies en/of disposables te verzorgen;
 • Ter beschikking gesteld servies, apparatuur, manden, e.d. dienen na gebruik teruggebracht te worden naar Daily-in;
 • Indien er extra 'materialen' voor een activiteit (in)gehuurd moeten worden, worden deze doorberekend;
 • Prijzen zijn gebaseerd op afhalen, tenzij anders overeengekomen;
 • Facturatie per e-mail uitsluitend mogelijk voor bedrijven, die regelmatig van ons afnemen, betaling binnen 8 dagen;
 • Allergie? Meld het ons;

Op al onze activiteiten en aangegane overeenkomsten zijn bovenstaande voorwaarden van toepassing. Daar waar bovenstaande voorwaarden niet in voorzien, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn hieronder te raadplegen maar kunnen ook op verzoek per mail kosteloos worden toegezonden.
Onze leveringsvoorwaarden én UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.

Daily-in neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Catering en zakelijke bestellingen

Iedereen is welkom bij Daily-in, ook bedrijven, zaken, en instellingen maken gebruik van onze producten Wij komen bij veel Lochemse bedrijven over de bedrijfsvloer. Gewoon gemakkelijk en op-maat met elkaar afgesproken. Bekijk de mogelijkheden bij zakelijke bestellen.