Sponsor – mogelijkheden

Sponsorbeleid Daily-in

Daily-in is onderdeel van de Lochemse samenleving, en is daarbij nauw betrokken. Daarnaast helpen we (sport)verenigingen, instellingen en maatschappelijke doelen graag bij het bereiken van goede prestaties. Daarbij respecteren én waarderen wij dat veel van deze (sport)verenigingen/ organisaties niet kunnen bestaan zonder de bijdrage, in welke vorm dan ook, van veel vrijwilligers en ‘andere inkomstenbronnen’.

Sponsoring is voor Daily-in echter niet vrijblijvend, het hoort een wezenlijke bijdrage te leveren aan onze bedrijfs- en marketingdoelstellingen.
Onze belangrijkste motieven om te sponsoren zijn:

 • Tonen van sociale en maatschappelijke betrokkenheid en daardoor ondersteunen van het lokale verenigingsleven
 • Verhogen van naamsbekendheid en imago
 • Bereiken van specifieke (nieuwe) doelgroepen
 • Klantenbinding
 • Onderhouden van het relatienetwerk (business to business)

Sponsor-voorwaarden

Daily-in krijgt vaak verzoeken om een evenement, een vereniging, activiteit of goed doel te sponsoren. Maar hoe goed sommige doelen ook zijn, Daily-in kan helaas niet alle sponsorverzoeken honoreren.
Sponsoring betekent voor Daily-in: keuzes maken, bewuste keuzes, onze keuzes:

 • De sponsoring komt ten goede aan/is beschikbaar voor een brede groep binnen de Lochemse samenleving
 • Wij ondersteunen bij voorkeur projecten, activiteiten of evenementen gerelateerd aan onze eigen doelgroep/gast/consument
 • Wij ondersteunen bij voorkeur plaatsgebonden projecten, activiteiten of evenementen, in Lochem; of deze hebben een ‘lokale uitstraling’
 • Een gesponsord ‘event’ dient op een geschikt tijdstip en locatie plaats te vinden in verband met een zo groot mogelijk bereik
 • Alle acties op het gebied van sponsoring hebben als neveneffect: het verhogen van de naamsbekendheid en het verbeteren van het imago van Daily-in’
 • De vorm van onze sponsoring is altijd in de vorm van onze eigen producten, dus in ‘natura’
 • Tegenover de sponsoring staat een tegenprestatie, zoals het faciliteren van free publicity, plaatsen van logo’s, advertorials o.i.d., zowel op ‘nieuwe’ social media als in traditionele vormen (advertenties, borden, vlaggen, gratis entreekaarten, persuiting enz.) 

Sponsor-vorm

Daily-in ondersteunt en sponsort uitsluitend in de vorm van onze eigen producten, in ‘natura’, dus nadrukkelijk geen financiële vergoeding voor bewezen diensten (zoals reclameruimte o.i.d.). Te denken valt aan:

 • Consumpties
 • Gratis product bij afnamen van een bepaald artikel
 • Lunchbonnen - Koffiebonnen - Kortingsbonnen - Kadobonnen
 • Catering - Mand met lunchbroodjes
 • Algemene dienstverlening 

Let wel: bovenstaande dient altijd direct ten goede te komen aan 'een brede (doel)groep' en nimmer voor gebruik van de (interne) organisatie/begeleiding o.i.d.

Doel van deze sponsor-vorm in natura:

 1. De gesponsorde (winnaar) komt in fysiek contact met Daily-in en proeft onze producten
 2. De gesponsorde ervaart onze producten en maakt wellicht ook in de toekomst gebruik van onze producten
 3. Efficiënt: De gesponsorde ‘verdient’ de verkoopprijs, Daily-in levert iets tegen kostprijs

Sponsor-communicatie

De ervaring leert dat gerichte sponsoring, naast de inzet van andere communicatiemiddelen, bijdraagt aan het verhogen van de naamsbekendheid en het opbouwen van een goed, positief imago bij zowel klanten als relaties. Een goed imago bouwen en behouden kost tijd en vraagt om investeringen, terwijl het afbreken ervan binnen een fractie van seconde kan gebeuren.

Sponsoring is effectief als er een goede samenwerking is tussen de partijen. Om dat te bereiken, moeten de partijen goed op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden en doelstellingen. Daarom vragen wij bij alle sponsorprojecten uitgebreide toelichting en zoeken een nauwe samenwerking met de begunstigde, leden van de (sport)vereniging of de organisatie van een evenement op basis van wederzijdse gelijkwaardigheid. Daarbij denken wij eventueel graag mee over de wijze waarop onze sponsorvorm past bij het ‘event’. Daardoor ontstaat een logische link tussen het gesponsorde en Daily-in en kan het relevante toegevoegde waarde leveren volgens het ‘voor wat hoort wat’-principe.

Sponsor-uitsluiting

Voor sponsoring komen in ieder geval niet in aanmerking:

 • Individuen
 • Wensen van personen, die voor zichzelf iets willen waarmaken
 • Projecten of organisaties met een politiek of religieus karakter
 • Projecten van nationaal opererende instellingen of institutionele particuliere vermogensfondsen
 • Risicovolle of milieubelastende organisatie, sporten en activiteiten
 • Organisaties of evenementen die een relatie hebben met thema’s als alcohol of drugs
 • Evenementen met vooraf bekende (voedsel)veiligheidsrisico's of met schadelijke gevolgen voor omgeving of milieu
 • Studiereizen
 • Studentenverenigingen
 • Een niet schriftelijk onderbouwde en aangevraagde sponsering

Sponsor-aanvraag

Uitsluitend verzoeken die aan bovenstaande punten voldoen, worden in behandeling genomen. Deze kunnen beargumenteerd worden ingediend per email op: reclame@daily-in.nl.

Elk verzoek wordt door Daily-in beoordeeld, en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Over redenen voor afwijzing gaan wij niet in discussie. Sponsoring wordt zonder precedentwerking toegekend. Terugkerende ‘events’ worden telkens opnieuw beoordeeld.