Huisregels

Gastvrije huisregels

Iedereen is welkom bij Daily-in. Gastvrij voor iedereen en voor elkaar. Daarom deze afspraken:
  1. Volg aanwijzingen van het personeel op
  2. Toegangscontrole met legitimatie mogelijk
  3. Geen wapens of drugs
  4. Geen ongewenste intimiteiten
  5. Geen agressie of racisme
  6. Geen hinderlijk gedrag
  7. Kleed je correct
  8. Geen eigen consumpties
  9. Glaswerk moet binnen of op terras blijven
  10. Geen overlast voor de buren

Wij verkopen geen tabak.

Wij verkopen geen alcohol < 18

Welkom bij Daily-in, onze huisregels. Gastvrij voor iedereen.

Toelichting huisregels Daily-in

Volg aanwijzingen van het personeel op
Wij doen er alles aan om Daily-in voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht.
Als iemand de huisregels overtreedt, kan deze persoon direct de toegang worden ontzegd. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. Als je Daily-in bezoekt, stem je ermee in dat er beeld- en/of geluidsopnamen worden maakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.
Vind je in ons bedrijf (of op het bijbehorende terras) een voorwerp dat kennelijk aan een andere bezoeker/gast toebehoort, lever dit dan bij ons personeel in. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren. Als je kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kunnen wij door niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Toegangs/leeftijdscontrole mogelijk
Ter bescherming van jouw eigen en andermans veiligheid kunnen wij je fouilleren. Ook mogen wij je vragen op een detectiepoortje te passeren. Daarnaast kunnen wij je in het kader van de minimumleeftijd vragen om een legitimatiebewijs. Beslissingen van de eigenaar zijn bindend.

Geen wapens of drugs
Je mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Draag je toch een wapen, dan waarschuwen wij de politie.
Je mag ook geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken. Je mag ze ook niet op zak hebben. Onze medewerkers mogen je vragen mee te werken aan fouillering. Weiger je om je te laten fouilleren of wordt je betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

Geen ongewenste intimiteiten, geen agressie of racisme
Je mag je niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Geen hinderlijk gedrag
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang.
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik van gasten/bezoekers. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.
Je mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoeden wij een hinderlijke samenscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.
Ons bedrijf is geheel rookvrij. Indien je het (wettelijke!) rookverbod overtreedt stellen wij je aansprakelijk voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

Kleed en gedraag je correct
Een ontbloot bovenlijf is niet toegestaan, ook niet op het terras. Geen voeten op tafels of stoelen. Voldoe je niet aan die eisen, dan wordt de toegang ontzegd.

Geen eigen consumpties
Je bent verplicht een consumptie te bestellen. Het gebruik van eigen meegebrachte consumpties is niet toegestaan (tenzij vooraf toestemming is verleend, bijv. dieet- baby-voeding).

Glaswerk moet binnen blijven
Je mag eigendommen van ons bedrijf niet mee naar buiten nemen met uitzondering van ons terras. Dat geldt niet alleen voor glaswerk maar ook voor bestek en al onze andere zaken. Als je een beschadiging veroorzaakt, draai je op voor reparatie of vernieuwing.

Geen overlast voor de buren
Bij het betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij je geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal hiertegen zonodig optreden.

Vragen of klachten

Heb je vragen of klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer aan doen.

Overtreding van de huis- en gedragsregels

Als je onze huis- en gedragsregels overtreedt, mogen wij je meteen verwijderen en de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld