Gratis Wi-Fi en krant

Gratis Wifi bij Daily-inDaily-in biedt haar gasten gratis Wi-Fi aan. Hiermee spelen wij in op de steeds grotere behoefte aan gemak en mobiliteit. Zo is Daily-in ook onderweg, tijdens het winkelen of tussen twee afspraken door een ideale plek om (even) te zitten met koffie en een appelpunt, een gratis krant en dus ook gratis internet.

Om draadloos te internetten heb je alleen een met Wi-Fi uitgeruste laptop/PDA/mobiel nodig, daarnaast ga je akkoord met onze voorwaarden.

Veel plezier met het gebruik, ... en natuurlijk kan er bij ons tussendoor ook lekker worden gegeten!

Online in 4 stappen

Om gebruik te maken van ons gratis Wi-Fi, ga je als volgt te werk:

 1. Controleer of je laptop/PDA/mobiel een Wi-Fi netwerkkaart heeft;
 2. Selecteer ons draadloos netwerk: Hotspot Daily-in;
 3. Vraag aan één van onze medewerkers het tijdelijke wachtwoord. Bij het opvragen van het wachtwoord word je verwezen naar onze gebruikersvoorwaarden. Door het invoeren van het wachtwoord ga je met onze voorwaarden akkoord;
 4. Na het invoeren van het wachtwoord, wacht je op het verkrijgen van het IP-adres, en je bent online.

Jouw veiligheid en privacy

Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van je "mobile device" en dataverkeer. We adviseren om een anti-virusprogramma en firewall te gebruiken.

Alle gegevens die je invoert zijn niet per defenitie beveiligd. Het is alleen beveiligd als je gebruik maakt van een veiligheidsprotocol zoals https, POP3/IMAP met met SSL of TLS.  Wij adviseren wanneer je gevoelige informatie over het internet wilt versturen of verbinding wilt maken met het bedrijfsnetwerk, om dit veilig te doen door gebruik te maken van een VPN verbinding.

Daily-in bewaart uitsluitend informatie omtrent de gebruikers die wettelijk verplicht en nodig is.

Onze voorwaarden

Door gebruik te maken van ons gratis Wi-Fi: Hotspot Daily-in, verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande voorwaarden:

 1. de aangeboden internettoegang is uitsluitend bestemd voor tijdelijk gebruik d.m.v. een "mobile device" van een gast van Daily-in. Elke gast mag d.m.v. één apparaat verbinding hebben. Internettoegang is uitsluitend toegestaan tijdens openingstijden, in het restaurant en op het terras van Daily-in;
 2. voor het gebruik van beschikbare bandbreedte geldt een zogenaamde faire-use policy. Het down- dan wel uploaden van grote bestanden, zoals films en CD-image-bestanden is niet toegestaan;
 3. het is niet toegestaan om het netwerk te gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden, raadplegen, downloaden, en/of het netwerk te gebruiken voor zaken welke volgens het Nederlands recht niet zijn toegestaan;
 4. het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de goede zeden, waarbij de goede zeden in hun dagelijkse betekenis bedoeld worden. Noch activiteiten te ontplooien die een provocatie kunnen zijn tot het plegen van misdaden en/of wanbedrijven. Noch communicatieplatformen te bezoeken en/of gebruiken van misdadige groeperingen;
 5. het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, randapparatuur en informatie die niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik;
 6. Daily-in behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de internettoegang te beëindigen of te ontzeggen;
 7. gebruiker verklaart Daily-in niet verantwoordelijk te stellen voor eventuele schade in de ruimste zin, ten gevolge van gebruik van de internettoegang. Met name voor eventuele uitval van internet, netwerk dan wel verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen, zoals het ontbreken of beperkt Wi-Fi signaal;
 8. gebruiker verklaart Daily-in niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker, en verplicht zich Daily-in direct op de hoogte te stellen als gebruiker enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker op het Internet dan wel server. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na beëindigen van het gebruik van de internettoegang.

De gebruiker die handelt in strijd met deze voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Daily-in voortvloeiende schade.