Blauwe Torenstraat – Lochem

3 Heksen in de Blauwe Toren

Blauwetorenstraat Lochem rond 1900, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inHier staat aan het eind van de straat in de Middeleeuwen ‘de Blauwe Toren’, in 1330 gebouwd en in 1881 afgebroken. In 1491 worden hier drie heksen opgesloten en gemarteld.

In 1472 wordt de dienstbode van de pastoor te Almen, genaamd Aliden des papen maghet, wegens hekserij levend verbrand. Ze is de eerste heks in ons gebied van wie bekend is dat ze met de brandstapel kennis maakte. In de gevangenis in Zutphen weigert ze haar omgang met de duivel te bekennen.

Later, in 1491 blijkt het in Lochem juist een probleem om drie vrouwen als heks te veroordelen zonder dat ze zelf bekend hebben. Ze zijn al opgesloten in de Blauwe Toren. De drossaard van Zutphen stuurt een scherprechter, maar zijn martelingen leveren geen bekentenis op. Het gekerm is ver buiten de Blauwe Toren te horen, maar de vrouwen ontkennen enig verbond met de duivel. Burgemeester en schepenen van Zutphen kunnen niet tot een conclusie komen en leggen hun dilemma voor aan het stadsbestuur van Keulen. De brief waarmee ze dat deden is bekend, het antwoord helaas niet.

De stadspoorten van Lochem waren een verdedigignswerk, onderdeel van de stadswandeling Lochem van Daily-inHet gebouw, de Blauwe Toren, waarvan de oudste delen bestonden uit de restanten van een zware 14de-eeuwse muurtoren, verdween na 550 jaar trouwe dienst voorgoed uit Lochems stadsbeeld. Men beschouwde het monumentale bouwwerk als een sta-in-de-weg, een nutteloos relict uit het verleden, dat niet langer paste bij de moderne ontwikkelingen, die overal in het stadje waarneembaar waren. De toren had in de laatste eeuwen van zijn bestaan nog allerlei nuttige functies gehad, zodat voorlopig van sloop werd afgezien. Met de middeleeuwse muren, de drie stadspoorten en de andere muurtorens was het al veel eerder definitief afgelopen. Ze werden in de 17de en 18de eeuw geleidelijk aan grondig gesloopt. Van de oorspronkelijke dubbele gracht werd de buitenste gedempt. De binnenste vestinggracht bleef intact tot in de jaren twintig van de 20ste eeuw. In 1927 verdween de gracht aan de noordzijde van de stad en begin jaren dertig werd ter plekke van de zuidoostelijke gracht een moderne verkeersweg aangelegd. Wat nog resteerde van de vesting is in de jaren zestig gelukkig als rijksmonument beschermd.

Locatie

Blauwe Torenstraat - LOCHEM

Onderdeel van de Stadswandeling Lochem

Deze stadswandeling van 1,8 kilometer start en eindigt bij Daily-in, Molenstraat 12 te Lochem.

Deze stadswandeling van 1,8 kilometer start en eindigt bij Daily-in, Molenstraat 12 te Lochem.

De "kleine landstad" Lochem, kreeg in 1233 haar stadrechten. De grachten, de kerk en het stratenplan dateren uit de Middeleeuwen. Een kleine stadswandeling is de moeite waard en zeker bij avond is hier en daar in het centrum een klein beetje van de middeleeuwse sfeer te proeven.

Download hier een (printbare) pdf van stadswandeling_Lochem

Gewoon lekker eten bij Daily-in

Veel wandelaars hebben de lekker-eten-route naar Daily-in Lochem ook al gevonden. Als start of afsluiting van een wandeling is het gewoon heerlijk eten bij Daily-in. Probeer onze betaalbare schotels en mooie maaltijdsalades, dat is "kunst op je bord - die je niet verwacht". Je vindt Daily-in in hartje centrum Lochem, achter de grote Gudula-kerk, aan de Molenstraat 12. Bekijk hier de routeplanner en parkeermogelijkheden bij Daily-in.